Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels evenementensubsidiëring

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels evenementensubsidiëring
CiteertitelNadere regels evenementensubsidiëring
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201101-01-2012Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad

14-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels evenementensubsidiëring

 

 

Nadere regels evenementensubsidiëring

Regel 1

Aan instellingen kan een subsidie voor evenementen worden verleend als het evenement bijdraagt aan een duidelijk positief beeld van de gemeente Rijssen-Holten.

 

Regel 2

 • 1.

  Van subsidiëring worden uitgesloten evenementen welke een commercieel karakter hebben.

 • 2.

  Het evenement dient openbaar toegankelijk te zijn.

 • 3.

  Het evenement en de activiteiten zijn naar het oordeel van het college niet maatschappelijk omstreden.

 

Regel 3

 • 1.

  De hoogte van de evenementensubsidie is afhankelijk van het door de gemeenteraad jaarlijks beschikbaar gestelde budget en het totaal aantal aanvragen over dat jaar.

 • 2.

  Ter bepaling van de hoogte van de subsidie wordt gekeken naar de promotionele waarde van het evenement voor de gemeente en wordt gekeken naar het draagvlak van het evenement bij de bevolking van de gemeente Rijssen-Holten.

 

Regel 4

Aanvragen voor evenementensubsidie dienen vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement wordt gehouden te worden ingeleverd bij het college.

 

Regel 5

Activiteiten die op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Regel 6

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk is, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

 

Regel 7

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels evenementensubsidiëring´ en treden in werking op 1 januari 2011.

 

Regel 8

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.