Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Aanwijzing heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing heffingsambtenaar
CiteertitelAanwijzing heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 231, tweede lid, onderdeel b en Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 2.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-200907-04-2017Onbekend

20-08-2009

Rijssens Nieuwsblad, 20 oktober 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing heffingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

besluit:

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

  • *

    De heer J.W.H. Kottink (met functie 05.B, Teamleider en Beleidsmedewerker II)

     

Dit besluit treedt in werking op 20 augustus 2009.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,