Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nota geluidsbeleid Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota geluidsbeleid Rijssen-Holten
CiteertitelNota geluidsbeleid Rijssen-Holten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenota geluidsbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geluidhinder

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2009Onbekend

12-05-2009

Rijssens Nieuwsblad

D2009037247

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota geluidsbeleid Rijssen-Holten

besluiten:

bijgevoegde nota's geluidsbeleid en hogere grenswaarden vaststellen en ter informatie voor te leggen aan de commissie grondzaken en hierna voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.