Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden
CiteertitelBeleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 2. Besluit omgevingsrecht (Bor)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201103-12-2014Onbekend

09-03-2011

Rijssens Nieuwsblad, 22 maart 2011

D2011002484

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

het college van burgemeester en wethouders;

besluiten:

 • 1.

  Vaststellen 'Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden Gemeente Rijssen-Holten';

 • 2.

  Intrekken van 'Beleid omgevingsvergunning artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo';

 • 3.

  Intrekken van 'Carportbeleid gemeente Rijssen-Holten 2007'.