Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Welstandsnota gebiedsgerichte criteria voor het buitengebied Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota gebiedsgerichte criteria voor het buitengebied Rijssen-Holten
CiteertitelWelstandsnota gebiedsgerichte criteria voor het buitengebied Rijssen-Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWelstandsnota Rijssen-Holten 6 gebiedsdeel buitengebied Kaart behorende bij

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2013Nieuwe regeling

21-03-2013

Rijssens Nieuwsblad, 2 april 2013

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota gebiedsgerichte criteria voor het buitengebied Rijssen-Holten

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

  • -

    gelezen het voorstel van het college van 5 februari 2013;

  • -

    gezien de bespreking in de commissie Grondgebied van 7 maart 2013;

besluit:

  • 1.

    over te gaan tot vaststelling van de Welstandsnota gebiedsgerichte criteria voor het buitengebied Rijssen-Holten.

Bijlage 1 Welstandsnota gebiedsgerichte criteria voor het buitengebied Rijssen-Holten

Welstandsnota Rijssen-Holten 6 gebiedsdeel buitengebied (zie externe bijlage)

Bijlage 2 Kaart

Kaart behorende bij (zie externe bijlage)