Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Privaatrechtelijke tarieven 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivaatrechtelijke tarieven 2015
CiteertitelPrivaatrechtelijke tarieven 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Vervangen de privaatrechtelijke tarieven 2014

02-12-2014

Overheid.nl (via GVOP),

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Privaatrechtelijke tarieven 2015

onderwerp:vaststelling privaatrechtelijke tarieven 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

overwegingen:

 gelezen het voorstel ‘vaststelling privaatrechtelijke tarieven 2015’ en de nota kostprijzen en tarieven gemeentelijke dienstverlening 2015; 

besluit:

 de volgende tarieven met ingang van 1 januari 2015 vast te stellen:

 • 1.

  voor het op gemeentegrond plaatsen van bouwmaterialen een tarief van 5,00 per meter per maand (geen BTW van toepassing), wanneer 20 m2 of meer in gebruik is en wanneer de bestemming van de gemeentegrond inmiddels is gerealiseerd;

 • 2.

  a. voor de aanleg van een nieuwe inrit van 3 meter breed (binnen de bebouwde kom) € 560,- (geen BTW van toepassing);

  • b.

   voor het verbreden van een bestaande inrit (binnen de bebouwde kom, maximaal 2 meter) € 370,- (geen BTW van toepassing);

  • c.

   voor de aanleg van een nieuw inrit buiten de bebouwde kom en op het industrieterrein € 129,- (geen BTW van toepassing).

   Dit tarief (artikel 2c) geldt tevens voor aanleg dam eventueel voorzien van duiker en wordt vermeerderd met de werkelijke kosten op basis van een offerte.

 • 3.

  a. voor het Rijssense volkstuincomplex ‘De Es’ dat wordt verhuurd aan een volkstuinvereniging een bedrag van 160,00,- per jaar voor het hele terrein (geen BTW van toepassing);

  • b.

   voor de overige Rijssense volkstuincomplexen een tarief van € 50,00,- per tuin per jaar (geen BTW van toepassing);

  • c.

   voor het Holtense volkstuincomplex dat wordt verhuurd aan een volkstuinvereniging een bedrag van € 60,00 per jaar voor het hele terrein (geen BTW van toepassing);

 • 4.

  a. voor de verpachting van (vis)standplaatsen in Rijssen:

  voor de standplaats Holterstraatweg/Vennekesgaarden € 1.786,-(geen BTW van toepassing);

  • b.

   voor de verpachting van de 3 standplaatsen in Holten gezamenlijk € 707,-(geen BTW van toepassing);

 • 5.

  voor het gebruik van gemeentegrond voor het innemen van een standplaats € 2,45 per strekkende meter per dag (geen BTW van toepassing);

 • 6.

  voor privé-fotokopieën, zwart-wit, € 0,03 (excl. BTW) en voor kleur € 0,27 (excl. BTW) per fotokopie;

 • 7.

  De tarieven voor een private overeenkomst terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering bedragen:

  • a.

   voor eigendommen in de bebouwde kom 258,- (geen BTW van toepassing)

  • b.

   voor bestaande eigendommen buiten de bebouwde kom 3.977,- (geen BTW van toepassing)

   betreft specifieke adreslijst met woningen (besluit college B&W)

  • c.

   voor nieuwe eigendommen buiten de bebouwde kom 258,,- (geen BTW van toepassing)

De in dit onderdeel vermelde bedragen worden verhoogd met de werkelijke kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van de rioolaansluiting.

 • 8.

  Het tarief voor het vervangen van een defecte grijze - of groene afvalcontainer bedraagt 57,-

  (incl. BTW).

 • 9.

  Het tarief voor aanschaf van een 1.100 liter bedrijfscontainer bedraagt 318,- (incl. BTW).

 • 10.

  De recognities bedragen € 50,-(geen BTW van toepassing) per jaar voor zakelijk gebruik en € 25,- per jaar voor bestaand particulier gebruik.

 • 11.

  Betaald storten op afvalbrengpunten,

  • -

   per adres tot € 20,- per jaar gratis en groen afval tot 4 m³ gratis.

Daarboven geldt een tarief voor:

 • -

  hout-, puin- en groenafval 1,00 per 0,25 m³ (geen BTW van toepassing);

 • -

  restafval 4,00 per 0,25 m³ (geen BTW van toepassing)

 • -

  overig afval zoals KCA, asbest, papier, glas gratis, mits goed gescheiden aangeleverd.

  • 12.

   Het tarief voor het gebruik van het gemeentehuis bedraagt per uur (exclusief BTW) voor:

 • -

  De centrale hal 53,-

 • -

  Zaal Athene B.b.11 21,-

 • -

  Zaal Brussel B.b.12 € 15,70

 • -

  Zaal Helsinki B.b.13 € 5,20

 • -

  Totaal per bode per uur 26,30

  • 13.

   Het tarief voor het vervangen van een kwijtgeraakte afvalpas bedraagt 10,- en voor het vervangen van een kwijtgeraakte conconsleutel is 5,-

Aldus vastgesteld door het college op 2 december 2014

De burgemeester,

De secretaris,