Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Asbest-/sloopregeling Rijssen-Holten 3e fase 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAsbest-/sloopregeling Rijssen-Holten 3e fase 2015
CiteertitelAsbest-/sloopregeling Rijssen-Holten 3e fase 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201501-10-2017Op basis van de bestaande regeling wordt nu een 3e fase mogelijk gemaakt

11-12-2014

Overheid.nl (via de GVOP), 2 oktober 2015

D2014 025 988
04-02-201506-10-2015Nieuwe regeling

11-12-2014

Overheid.nl (via de GVOP), 2 februari 2015

D2014 025 988

Tekst van de regeling

Intitulé

Asbest-/sloopregeling Rijssen-Holten 3e fase 2015

Het college van burgemeester en wethouders;

gezien het voorstel 27--11-2014

besluiten: over te gaan tot uitvoering van de derde fase met daarbij de opmerking dat de asbest-/sloopregeling niet gecombineerd kan worden met de gemeentelijke Rood voor Rood regeling.

Sloopregeling voor oude panden in het buitengebied

In de regeling wordt onderscheid gemaakt in sloop van een gebouw met en zonder asbest.

 • 1.

  Sloop zonder asbest

  De bijdrage in de kosten voor sloop bedraagt € 7/m2* met een maximum van € 3.000,- per adres met daarbij de opmerking dat de vergoeding niet meer zal bedragen dan 1/3 van de daadwerkelijke sloopkosten. De sloopkosten zijn de kosten die gemoeid zijn met de sloop en niet de kosten die gepaard gaan met het opnieuw inrichten van het vrijkomende terrein.

 • 2.

  Sloop inclusief asbest

  De bijdrage in de kosten voor sloop bedraagt € 10/m2* met een maximum van € 5.000,- per adres met daarbij de opmerking dat de vergoeding niet meer zal bedragen dan 1/3 van de daadwerkelijke sloopkosten. De sloopkosten zijn de kosten die gemoeid zijn met de sloop en niet de kosten die gepaard gaan met het opnieuw inrichten van het vrijkomende terrein.

   

* De vergoeding per m2 is gekoppeld aan de oppervlakte van het te slopen gebouw of gebouwen.

 

Niet van toepassing bij deelname aan gemeentelijke Rood voor Rood regeling

De asbestsloopregeling kan niet gecombineerd worden met de gemeentelijke Rood voor Rood regeling.

 

Hoe meldt u zich aan?

 • 1.

  Schriftelijk Gemeente Rijssen-Holten De heer A. Kamphuis Postbus 244 7460 AE Rijssen

 • 2.

  Per mailgemeente@rijssen-holten.nl

 • 3.

  Mondeling U kunt hiervoor tijdens openingstijden terecht bij de balie van Wonen en Ondernemen in het gemeentehuis.

 

Benodigde gegevens

Bij uw aanmelding hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • ·

  Naam: ...............................................................

 • ·

  Adres: ...............................................................

 • ·

  Telefoon: ...........................................................

 • ·

  E mail: ..............................................................

 • ·

  Keuze:

            O Sloop zonder asbest dak ..…… m2 oppervlakte gebouw(en)

            O Sloop met asbest dak …….. m2 oppervlakte gebouw(en)

 

Wanneer kunt u zich aanmelden?

In de periode van dinsdag 6 oktober tot en met dinsdag 27 oktober 2015 kunt u zich aanmelden. Deelname wordt bepaald via loting. In week 45 en/of 46 (vanaf 2 november tot 13 november) benaderen we alleen diegenen die in aanmerking komen voor de regeling. Zij krijgen dan ook de verdere informatie over de te volgen procedure en afwikkeling.

 

Aandachtpunt

Om voor de regeling in aanmerking te komen mag het gebouw nog niet gesloopt zijn. Onvolledige aanmeldingen (bij het ontbreken van gevraagde gegevens) worden buiten behandeling gelaten.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 december 2014

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester