Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Aanwijzingsbesluit register nachtverblijf ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit register nachtverblijf ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit register nachtverblijf ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wetboek van Strafrecht, artikel 438

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2015Nieuw aanwijzingsbesluit

02-07-2015

Overheid, nl (via GVOP), 9 juli 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit register nachtverblijf ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht

De burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten:

Overwegende:

dat hij, die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen, alsmede degenen genoemd in artikel 438 lid 2 Wetboek van Strafrecht, op grond van artikel 438 Wetboek van Strafrecht verplicht zijn een register nachtverblijven bij te houden, op straffe van hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie;

dat in dit doorlopende register onverwijld bij de aankomst van een persoon zijn naam, woonplaats en dag van aankomst moeten worden aangetekend, alsmede de aard van het overgelegde reisdocument of identiteitsbewijs, en, bij het vertrek, de dag van het vertrek;

dat dit register op aanvraag moet worden vertoond aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

dat derhalve ten behoeve van het toezicht op het register nachtverblijven, de burgemeester ambtenaren aan kan wijzen aan wie het register dient te worden vertoond;

dat het noodzakelijk is om terzake het toezicht op het register nachtverblijven ambtenaren aan te wijzen, waarbij de opsporingsambtenaren van de politie-eenheid Oost Nederland zullen worden aangewezen;

Gelet op:

Artikel 438 Wetboek van Strafrecht;

Besluit:

Aanwijzingsbesluit register nachtverblijf ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht

 

  • 1.

    De opsporingsambtenaren van politie-eenheid Oost Nederland, bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering, aan te wijzen als ambtenaren aan wie het register nachtverblijven op aanvraag moet worden vertoond zoals bedoeld in artikel 438 Wetboek van Strafrecht.

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 2 juli 2015,

De burgemeester van Rijssen-Holten,

A.C. Hofland