Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Privaatrechtelijke tarieven Rijssen-Holten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivaatrechtelijke tarieven Rijssen-Holten 2016
CiteertitelPrivaatrechtelijke tarieven Rijssen-Holten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Vervangt de privaatrechtelijke tarieven 2015

23-11-2015

Overheid.nl (via GVOP), 26 november 2015

D2015 052 322

Tekst van de regeling

Intitulé

Privaatrechtelijke tarieven Rijssen-Holten 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

overwegingen:

gelezen het voorstel ‘vaststelling privaatrechtelijke tarieven 2016’ en de nota kostprijzen en tarieven gemeentelijke dienstverlening 2015;

besluit: 

de volgende tarieven met ingang van 1 januari 2016 vast te stellen:

1.

Voor het op gemeentegrond plaatsen van bouwmaterialen per meter per maand wanneer 20m2 of meer in gebruik is en wanneer de bestemming van de gemeentegrond inmiddels is gerealiseerd

€ 5,05 *

2a.

Voor de aanleg van een nieuwe inrit van 3 meter breed (binnen de bebouwde kom)

€ 564,00 *

2b.

Voor het verbreden van een bestaande inrit (binnen de bebouwde kom, maximaal 2 meter)

€ 373,00 *

2c.

Voor de aanleg van een nieuw inrit buiten de bebouwde kom en op het industrieterrein Dit tarief (artikel 2c) geldt tevens voor aanleg dam eventueel voorzien van duiker en wordt vermeerderd met de werkelijke kosten op basis van een offerte

€ 130,00 *

3a.

Voor het Rijssense volkstuincomplex “De Es” dat wordt verhuurd aan een volkstuinvereniging een bedrag per jaar voor het hele terrein van

€ 161,00**

3b.

Voor de overige Rijssense volkstuinencomplexen een tarief van per tuin per jaar

€ 55,00**

3c.

Voor het Holtense volkstuincomplex dat wordt verhuurd aan een volkstuinvereniging een bedrag van

per jaar voor het hele terrein

€ 60,50**

4a.

Voor de verpachting van (vis) standplaatsen in Rijssen: voor de standplaats Holterstraatweg/Vennekesgaarden

€ 1.799,00 *

4b.

Voor de verpachting van 3 standplaatsen in Holten gezamenlijk

€ 712,00 *

5.

Voor het gebruik van gemeentegrond voor het innemen van een standplaats

Per strekkende meter per dag

€ 2,45 *

6.

Voor privé-fotokopieën, zwart wit, per fotokopie (exclusief BTW)

€ 0,03

 

Voor privé-fotokopieën, kleur, per fotokopie (exclusief BTW)

€ 0,27

7.

De tarieven voor een private overeenkomst terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering bedragen:

 

7a.

Voor eigendommen in de bebouwde kom verhoogd met de werkelijke kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van de rioolaansluiting

€ 260,00 *

7b.

Voor bestaande eigendommen buiten de bebouwde kom verhoogd met de werkelijke kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van de rioolaansluiting

€ 4.005,00 *

7c.

Voor nieuwe eigendommen buiten de bebouwde kom verhoogd met de werkelijke kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van de rioolaansluiting

€ 260,00 *

8.

Het tarief voor het vervangen van een defecte grijze of groene afvalcontainer bedraagt (inclusief BTW)

€ 57,50

9.

Het tarief voor aanschaf van een 1.100 liter bedrijfscontainer bedraagt (inclusief BTW)

€ 320,00

10.

De recognities bedragen per jaar: voor zakelijk gebruik voor particulier gebruik

€ 50,00 *

€ 25,00 *

11.

Betaald storten op de afvalbrengpunten: per adres tot € 20,00 per jaar gratis en groen afval tot 4 m³ gratis.

Daarboven geldt een tarief voor: hout-, puin- en groenafval per 0,25 m³ restafval per 0.25 m³ overig afval, zoals KCA, asbest, papier, glas gratis, mits goed gescheiden aangeleverd.

€ 1,00 *

€ 4,00 *

12.

Het tarief voor het gebruik van het gemeentehuis bedraagt per uur voor: De centrale hal

Zaal Athene B.b.11

zaal Brussel B.b. 12

Zaal Helsinki B.b. 13

Zaal Rome B.1.10

Zaal Lissabon B.1.04

Zaal Londen B.1.06

Zaal Madrid B.1.07

Zaal Parijs B.1.08

Spreekkamer 1 Kopenhage B.b.06

Spreekkamer 2 Oslo B.b.07

Spreekkamer 3 Reykjavic B.b.08

Spreekkamer 4 Stockholm B.b.16

Spreekkamer 5 Wenen B.b.01

Spreekkamer Bibliotheek B.1.09

Spreekkamer Berlijn A.1.03

Bedrijfsrestaurant B.2.09

Totaal per bode per uur

€ 50,00 *

€ 20,00 *

€ 15,00 *

€ 5,00 *

€ 10,00 *

€ 5,00 *

€ 5,00 *

€ 5,00 *

€ 5,00 *

€ 5,00 *

€ 5,00 *

€ 5,00 *

€ 5,00 *

€ 5,00 *

€ 5,00*

€ 5,00 *

€ 15,00 *

€ 26,50 *

13.

Het tarief voor het vervangen van een kwijtgeraakte afvalpas bedraagt

en voor het vervangen van een kwijtgeraakte coconsleutel is

€ 10,00 *

€ 5,00 *

* voor zover gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond is er geen sprake van BTW

** Er is sprake van een vrijgestelde prestatie

Aldus vastgesteld door het college op 23 november 2015

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester