Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Aanwijzingsbesluit indieningstermijnen evenementenvergunning Rijssen-Holten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit indieningstermijnen evenementenvergunning Rijssen-Holten 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit indieningstermijnen evenementenvergunning Rijssen-Holten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010 (3e wijziging), artikel 1.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-201623-09-2016Onbekend

12-04-2016

Gemeenteblad 2016, 54636

D2016 014 390

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit indieningstermijnen evenementenvergunning Rijssen-Holten 2016

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten en de burgemeester van Rijssen-Holten, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Gelet op artikel 1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010 (3e wijziging)

 • -

  overwegende dat een aanvraag voor een vergunning of ontheffing tijdig moet worden ingediend.

 

 • -

  overwegende dat in artikel 1:3 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 een bevoegdheid is opgenomen voor het bestuursorgaan om vergunningen of ontheffingen aan te wijzen waarvoor de aanvraag geldt van ten hoogste 12 weken;

   

BESLUIT

Artikel 1
 • A.

  Aan te wijzen als vergunningsaanvragen waarvoor de termijn als bedoeld in artikel 1.3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010, tussen de dag van het indienen van de aanvraag en de dag dat de aanvrager de vergunning nodig heeft ,kan verlengen van drie tot acht weken:

  • ·

   Aanvragen voor A evenementen en de bijbehorende andere vergunningen of ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het te houden evenement.

 • B.

  Aan te wijzen als vergunningsaanvragen waarvoor de termijn als bedoeld in artikel 1.3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010, tussen de dag van het indienen van de aanvraag en de dag dat de aanvrager de vergunning nodig heeft ,kan verlengen van drie tot twaalf weken:

  • ·

   Aanvragen voor B en C evenementen en de bijbehorende andere vergunningen of ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het te houden evenement;

Artikel 2

In uitzonderingsgevallen kan door of namens de burgemeester worden besloten om een aanvraag als bovenbedoeld die niet tijdig is ingediend, alsnog in behandeling te nemen.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Rijssen-Holten op 12 april 2016

Voor zover zij bevoegd zijn:

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten,

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester.

Voor zover hij bevoegd is:

De burgemeester van Rijssen-Holten,

A.C. Hofland