Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Geurverordening Dijkerhoek 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurverordening Dijkerhoek 2010
CiteertitelGeurverordening Dijkerhoek 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, artikel 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2010Onbekend

04-11-2010

Rijssens Nieuwsblad

2010-80

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening Dijkerhoek 2010

 

 

Artikel 1: begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen de kern Dijkerhoek en de daarbij gelegen plangebieden 'Essensteeg' en 'Houtbedrijflocatie', zoals aangegeven in de bijlage 'Gebied verordening geurhinder en veehouderij Dijkerhoek 2010' behorende bij deze verordening.

Artikel 3: andere waarden voor afstanden

Op grond van artikel 6, lid 2 en lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 3 en artikel 4 van de Wet bedraagt de afstand tussen:

 • -

  een veehouderij en geurgevoelige objecten die onderdeel hebben uitgemaakt van een veehouderij zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 van de Wet,

 • -

  veehouderijen en geurgevoelige objecten als bedoelt in artikel 4, lid 1 van de Wet, gelegen in het gebied zoals bedoeld in artikel 2, minimaal:

  • ·

   binnen de bebouwde kom: 50 meter.

Artikel 4: citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Geurverordening Dijkerhoek 2010".

Artikel 5: in werking treding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op: 4 november 2010

drs. H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter