Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Rijssen-Holten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling energiebesparing eigen huis Rijssen-Holten 2016
CiteertitelSubsidieregeling energiebesparing eigen huis Rijssen-Holten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 1 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201615-09-201601-01-2017Nieuwe regeling

17-11-2016

gmb-2016-162567

D2016 043 437

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Rijssen-Holten 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten

gelet op het door de gemeenteraad vastgestelde programma ‘Rijssen-Holten werkt’ als vervolg op Deltaplan “Samen aan de slag in de nieuwe werkelijkheid”

besluit:

ter uitvoering van het programma in te stemmen met de vaststelling van de ‘Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Rijssen-Holten 2016’

Overzicht (in het kort) Landelijke Regeling:

 

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 augustus 2016, nr. 2016-0000486646, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie aan individuele eigenaren-bewoners en VvE’s in verband met het stimuleren van omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis)

 

Nadere informatie

Subsidie is van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aan te vragen. De Staatscourant publiceerde de regeling 'Subsidie energiebesparing eigen huis' op 1 september 2016.

 

Voor wie?

Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

 

Energiebesparende maatregelen en advies

De Subsidie energiebesparing eigen huis is te ontvangen bij uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen. Daarnaast is subsidie te ontvangen bij inwinnen van advies. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Er kan gekozen worden uit verschillende maatregelen:

 

Energiebesparende maatregelen

Bij het nemen van 2 of meer energiebesparende maatregelen is subsidie te ontvangen. Er kan gekozen worden uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.

 

Aanvragen

Vanaf 15 september 2016 kunnen aanvragen worden ingediend.

 

1. Regeling Gemeente

Voorwaarden en nadere informatie over de regeling:

 • a.

  Indien subsidie verleend wordt op basis van de hiervoor genoemde landelijke regeling dan kan men als inwoner en bewoner van Rijssen-Holten in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage van € 250,00.

 • b.

  Uitkering van de gemeentelijke bijdrage zal plaatsvinden nadat een kopie van de schriftelijke beschikking die ontvangen is van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aan de gemeente is overlegd.

 • c.

  De looptijd is zolang de landelijke regeling van kracht is en gemeentelijke budget beschikbaar is.

2. Inwerkingtreding

 • a.

  De regeling "Bevordering van de doorstroming in de woningmarkt - Bevorderen verduurzamen bestaande woningmarkt" per 31 december 2015 in te trekken.

 • b.

  Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Rijssen-Holten 2016 treedt inwerking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 15 september 2016.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders Rijssen-Holten op 17 november 2016

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester.