Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Privaatrechtelijke tarieven Rijssen-Holten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivaatrechtelijke tarieven Rijssen-Holten 2017
CiteertitelPrivaatrechtelijke tarieven Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 160 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

06-12-2016

gmb-2016-176956

D2016 047 490

Tekst van de regeling

Intitulé

Privaatrechtelijke tarieven Rijssen-Holten 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

overwegingen:

gelezen het voorstel ‘vaststelling privaatrechtelijke tarieven 2017’ en de nota kostprijzen en tarieven gemeentelijke dienstverlening 2015;

besluit: 

de volgende tarieven met ingang van 1 januari 2017 vast te stellen:

1.

Voor het op gemeentegrond plaatsen van bouwmaterialen per meter per week

€ 1,20*

 

wanneer 20m2 of meer in gebruik is en wanneer de bestemming van de gemeentegrond inmiddels is gerealiseerd

 

2a.

Voor de aanleg van een nieuwe inrit van 3 meter breed (binnen de bebouwde kom)

€ 571,00*

2b.

Voor het verbreden van een bestaande inrit (binnen de bebouwde kom, maximaal 2 meter)

€ 378,00*

2c.

Voor de aanleg van een nieuw inrit buiten de bebouwde kom en op het industrieterrein

€ 132,00*

 

Dit tarief (artikel 2c) geldt tevens voor aanleg dam eventueel voorzien van duiker en wordt vermeerderd met de werkelijke kosten op basis van een offerte

 

3a.

Voor het Rijssense volkstuincomplex “De Es” dat wordt verhuurd aan een volkstuinvereniging een bedrag per jaar voor het hele terrein van

€ 163,00**

3b.

Voor de overige Rijssense volkstuinencomplexen een tarief van

per tuin per jaar

€ 55,50**

3c.

Voor het Holtense volkstuincomplex dat wordt verhuurd aan een volkstuinvereniging een bedrag van

per jaar voor het hele terrein

€ 61,50**

4a.

Voor de verpachting van (vis) standplaatsen in Rijssen:

€ 1.822,00*

 

voor de standplaats Holterstraatweg/Vennekesgaarden

 

4b.

Voor de verpachting van 3 standplaatsen in Holten gezamenlijk

€ 721,00*

5.

Voor het gebruik van gemeentegrond voor het innemen van een standplaats

Per strekkende meter per dag

€ 2,45*

6.

Voor privé-fotokopieën, zwart wit, per fotokopie (exclusief BTW)

€ 0,03

 

Voor privé-fotokopieën, kleur, per fotokopie (exclusief BTW)

€ 0,27

7.

De tarieven voor een private overeenkomst terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering bedragen:

 

7a.

Voor eigendommen in de bebouwde kom

verhoogd met de werkelijke kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van de rioolaansluiting

€ 263,00*

7b.

Voor bestaande eigendommen buiten de bebouwde kom

verhoogd met de werkelijke kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van de rioolaansluiting

€ 4.057,00*

7c.

Voor nieuwe eigendommen buiten de bebouwde kom

verhoogd met de werkelijke kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van de rioolaansluiting

€ 263,00*

8.

Het tarief voor het vervangen van een defecte afvalcontainer bedraagt (exclusief BTW)

€ 25,00

9.

De tarieven voor het leveren of inwisselen van containers zijn (exclusief BTW):

 

 

Bezorgen container bij wisselen formaat (exclusief BTW)

€ 20,00

 

Bezorgen extra container (exclusief BTW)

€ 20,00

 

Wisselen containerformaat bij zelf afhalen tijdens ruilacties (4x /jr.)

€ 0,00

 

Aanvraag extra container bij zelf afhalen tijdens ruilacties

€ 0,00

10.

De recognities bedragen per jaar:

 

 

voor zakelijk gebruik

€ 50,00*

 

voor particulier gebruik

€ 25,00*

11.

Betaald storten op de afvalbrengpunten:

 

 

per adres tot € 20,00 per jaar gratis en groen afval tot 4 m³ gratis.

 

 

Daarboven geldt een tarief voor:

 

 

hout en groenafval per 0,25 m³

€ 1,00*

 

Puinafval per 0,25 m³

€ 2,00*

 

restafval per 0.25 m³

€ 4,00*

 

overig afval, zoals KCA, asbest, papier, glas gratis, mits goed gescheiden aangeleverd.

 

12.

Het tarief voor het gebruik van het gemeentehuis bedraagt per uur voor:

 

 

De centrale hal

€ 50,00*

 

Zaal Athene B.b.11

€ 20,00*

 

Zaal Brussel B.b. 12

€ 15,00*

 

Zaal Helsinki B.b. 13

€ 5,00*

 

Zaal Rome B.1.10

€ 10,00*

 

Zaal Lissabon B.1.04

€ 5,00*

 

Zaal Londen B.1.06

€ 5,00*

 

Zaal Madrid B.1.07

€ 5,00*

 

Zaal Parijs B.1.08

€ 5,00*

 

Spreekkamer 1 Kopenhage B.b.06

€ 5,00*

 

Spreekkamer 2 Oslo B.b.07

€ 5,00*

 

Spreekkamer 3 Reykjavic B.b.08

€ 5,00*

 

Spreekkamer 4 Stockholm B.b.16

€ 5,00*

 

Spreekkamer 5 Wenen B.b.01

€ 5,00*

 

Spreekkamer Bibliotheek B.1.09

€ 5,00*

 

Spreekkamer Berlijn A.1.03

€ 5,00*

 

Bedrijfsrestaurant B.2.09

€ 15,00*

 

Totaal per bode per uur

€ 26,80 *

13.

Het tarief voor het vervangen van een kwijtgeraakte afvalpas bedraagt

€ 10,00 *

 

en voor het vervangen van een kwijtgeraakte coconsleutel is

€ 5,00 *

* voor zover gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond is er geen sprake van BTW

** Er is sprake van een vrijgestelde prestatie

Aldus vastgesteld door het college op 6 december 2016

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester