Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Woonvisie 2017 t/m 2021 Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoonvisie 2017 t/m 2021 Rijssen-Holten
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenNota woningbouw Samenvatting nota Woonvisie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2019nieuwe regeling

07-03-2019

gmb-2019-104456

2018-0144

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonvisie 2017 t/m 2021 Rijssen-Holten

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

gelezen het voorstel van het college van 22 januari 2019;

gezien de behandeling in de commissie Grondgebied van 14 februari 2019; Besluit:

De Woonvisie 2017 t/m 2021 d.d. januari 2019 en de bijbehorende Nota Woningbouw 2017 t/m 2021 d.d. januari 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 7 maart 2019

G.H. Veerman, A.C. Hofland

Griffier, voorzitter