Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening winkeltijdenwet Gemeente Rucphen 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijdenwet Gemeente Rucphen 2007
CiteertitelVerordening winkeltijdenwet Gemeente Rucphen 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-200712-10-2012Nieuwe Regeling

13-12-2007

Raadhuiskrant, 19-12-2008

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijdenwet Gemeente Rucphen 2007

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rucphen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2007

overwegende dat krachtens toeristische motieven de wijziging van de “Verordening Winkeltijdenwet gemeente Rucphen” is gewenst om de openstelling van de winkels in de gemeente op zondagen te bewerkstelligen;

gelet op het gestelde in artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

gehoord de raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) d.d. 28 november 2007;

B E S L U I T :

1.vast te stellen de navolgende “Verordening winkeltijdenwet Gemeente Rucphen 2007”

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag;

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden in de gemeente Rucphen niet op zon- en feestdagen;

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na publicatie;

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Winkeltijdenwet gemeente Rucphen 2007”;

 • 2.

  de proefperiode tot openstelling van de winkels in de gemeente op zondagen te verlengen tot aan de datum inwerkingtreding van bovenvermelde verordening;

 • 3.

  de Verordening Winkeltijdenwet gemeente Rucphen, vastgesteld op 25 juni 1996 in te trekken.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 13 december 2007.

 

 

 

 

de voorzitter,

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

M.L. Everaers.

drs. R.A.F. van Pareren.