Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratrie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-200901-03-2012Nieuwe regeling

12-02-2009

Raadhuiskrant 11/3/2009

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rucphen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 1

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens van 19-12-2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van

 

 

 

 

de voorzitter,

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

M.L. Everaers.

drs. R.A.F. van Pareren.