Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening Basis Registratie Personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Basis Registratie Personen
CiteertitelVerordening Basis Registratie Personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201406-01-2014Onbekend

04-06-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Rucphen,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2014

 

overwegende dat de verordening op basis van artikel 3.8 en 3.9 van de Wet Basis Registratie Personen vastgesteld dient te worden

 

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 wet Basis Registartie Personen en de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens

 

gehoord de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) d.d. 22 mei 2014

 

Besluit:

vast te stellen de volgende Verordening:

 

Verordening Basis Registratie Personen

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de wet Basis Registratie Personen voor de gemeente Rucphen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Rucphen;

 

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 3.9 van de wet Basis Regsitratie Personen

2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

 

Artikel 3: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 6 januari 2014.

 

Artikel 4 citeertitel

Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening Basis Registratie Personen (Verordening BRP 2014).

 

Aldus vastgesteld door

de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 4 juni 2014

 

 

 

[leeg artikel]

[lege alinea]