Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 6, tweede lid, en 7, eerste lid, tweede alinea van de Opiumlandsverordening; vaststelling van de vergoeding oor opiumverloven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieSint Maarten
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 6, tweede lid, en 7, eerste lid, tweede alinea van de Opiumlandsverordening; vaststelling van de vergoeding oor opiumverloven
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorregering
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpvolksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 23 april 1964, gepubliceerd in P.B. 1964, no. 69, en in werking getreden op P.B. 1964, no. 69.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10, via lokale regelingen en uitgebreid zoeken, onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Opiumlandsverordening, artikel 6 en artikel 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 3 van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 6, tweede lid, en 7, eerste lid, tweede alinea van de Opiumlandsverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Geconsolideerde Tekst (GT)

25-09-2013

AB 2013, GT no. 840

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 6, tweede lid, en 7, eerste lid, tweede alinea van de Opiumlandsverordening; vaststelling van de vergoeding oor opiumverloven

Artikel 1

Ter zake van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 6, tweede lid, en 7, eerste lid, tweede alinea van de Opiumlandsverordening worden de navolgende regels vastgesteld:

I.De verschuldigde vergoeding voor een verlof voor het vervaardigen van verdovende middelen waaronder begrepen de handelingen, bedoeld onder II en III, bedraagt voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan NAf 100, -.
II.De verschuldigde vergoeding voor een verlof voor het bereiden, bewerken en verwerken van verdovende middelen, waaronder begrepen de handelingen, bedoeld onder III, bedraagt voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan NAf 10, -.
III.De verschuldigde vergoeding voor een verlof voor het invoeren, uitvoeren, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, bezitten en aanwezig hebben van verdovende middelen bedraagt voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan NAf 7,50.

Artikel 2

De vergoedingen, bedoeld in artikel 1, zijn niet verschuldigd voor een verlof, uitsluitend voor een wetenschappelijk of politioneel doel.

Artikel 3

De vergoedingen, bedoeld in artikel 1, moeten door degene, die het verlof vraagt, worden betaald op de wijze door de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid vastgesteld.

Artikel 4

[regelt de inwerkingtreding]