Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Eerste aanvullende besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste aanvullende besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2008
CiteertitelEerste aanvullende besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2008
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Parkeerverordening 2008

2e wijziging verordening parkeerbelasting 2006

Parkeernota Sittard-Geleen

Mandaatregeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-200819-02-2009 aanvulling

20-10-2008

Trompetter, 29-11-2008

DIS-nummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste aanvullende besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2008

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen,

overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen en parkeerabonnementen nadere regels te stellen;

gelet op het bepaalde in de Parkeerverordening 2008, de 2e wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2006, de Parkeernota en de Mandaatregeling van de Gemeente Sittard-Geleen;

besluiten

 • I.

  Het Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2008 van 8 juni 2008 als volgt aan te vullen:

  • a.

   Aan de tabel behorend bij artikel 2 eerste lid toe te voegen:

   Zone:

   Aantal:

   STADSDEEL GELEEN

    

   Carmelietenstraat, Joannesstraat

   114

  • b.

   Aan de tabel behorend bij artikel 4 eerste lid toe te voegen:

   Zone:

   Maximum:

   STADSDEEL SITTARD

    

   Stadswegske (parkeerterrein Stadssporthal)

   50

  • c.

   Aan de tabel behorend bij artikel 12 vierde lid toe te voegen:

  Zone:

  Sittard – parkeerterrein Engelenkampstraat

 • II.

  Het Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2008 van 8 juni 2008 als volgt te wijzigen:

  a.De nummering van het tweede artikel 15 (“Uitgifte van vergunningen en abonnementen”) en de artikels 16 tot en met 18 te wijzigen in 16 tot en met 19.

 • III.

  Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

Sittard-Geleen, 20 oktober 2008.

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen,

Namens dezen,

Teamleider Vergunningen, afdeling Dienstverlening

R.F.M.Hermans