Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanwijzen van toezichthouders voor de rechtmatigheid van Wmo; Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015; Sittard – Geleen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanwijzen van toezichthouders voor de rechtmatigheid van Wmo; Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015; Sittard – Geleen
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid wmo 2015 Sittard - Geleen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per abuis is in de oorspronkelijke bekendmaking (7 augustus 2018, met kenmerk Gemeenteblad 2018-170351) een foutieve datum van ondertekening opgenomen. In deze versie is dat gerectificeerd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-201808-08-2018nieuwe regeling

24-06-2018

gmb-2018-170351

08-08-2018rectificatie

24-07-2018

gmb-2018-174276

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanwijzen van toezichthouders voor de rechtmatigheid van Wmo; Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015; Sittard – Geleen

Bij besluit van 24 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard - Geleen,

gelet op:

 

 • -

  Artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

 • -

  Artikel 5:11 t/m 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

het volgende vastgesteld:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 Sittard – Geleen

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders:

Aan te wijzen als toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 : de medewerkers met de functie van sociaal rechercheur van het team inkomen van het cluster sociale zaken.

Deze medewerkers zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als:

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015;  Sittard - Geleen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad en treedt in werking de dag na de dag van  bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 24 juli 2018,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Drs. G.J.M Cox

Burgemeester

Mr. G.J.C. Kusters

Secretaris