Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Kwijtschelding belastingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtschelding belastingen 2012
CiteertitelKwijtschelding belastingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, 255

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

06-12-2011

Breeduit, 15-12-2011

06-12-2011, volgnr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

KWIJTSCHELDING BELASTINGEN

Onderwerp:

De raad der gemeente Smallingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2011;

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

dat met ingang van 1 januari 2012, met uitsluiting van andere gemeentelijke belastingen, kwijtschelding kan worden verleend van:

 • 1.

  de afvalstoffenheffing;

 • 2.

  de hondenbelasting (alleen voor de eerste hond);

 • 3.

  de leges geheven voor de nationale identiteitskaart;

 • 4.

  de rioolheffing geheven van gebruikers van percelen

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 6 december 2011

griffier, voorzitter,