Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Kwijtschelding belastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtschelding belastingen 2014
CiteertitelKwijtschelding belastingen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling Kwijtschelding belastingen 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201301-01-2015Onbekend

03-12-2013

Breeduit, 05-12-2013

03-12-2013, volgnr. 7
13-12-201313-12-2013Onbekend

03-12-2013

Breeduit, 05-12-2013

03-12-2013, volgnr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

KWIJTSCHELDING BELASTINGEN

De raad der gemeente Smallingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

dat met ingang van 1 januari 2014, met uitsluiting van andere gemeentelijke belastingen, kwijtschelding kan worden verleend van:

 • 1.

  de afvalstoffenheffing;

 • 2.

  de hondenbelasting (alleen voor de eerste hond);

 • 3.

  de leges geheven voor de nationale identiteitskaart, voor zover de persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt;

 • 4.

  de rioolheffing geheven van gebruikers van percelen.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 3 december 2013

 

griffier, voorzitter,