Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzingsbesluit messenverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit messenverbod
CiteertitelAanwijzingsbesluit messenverbod
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaartje messenverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad, 31-12-2014

15 december 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit messenverbod

De burgemeester van Smallingerland,

 

Overwegende dat de burgemeester op grond van artikel 2:1B lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland 2013 (Apv) bevoegd is in belang van de openbare orde, de volksgezondheid en het milieu openbare plaatsen aan te wijzen waar het verboden is messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben.

Dat in het kader van veilig uitgaan is besloten het horecaconcentratie gebied de Kaden aan te wijzen als openbare plaats waar het verboden is messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt bij zich te dragen om de volgende reden

 

 • -

  het regelmatig voorkomt dat opstootjes plaatsvinden in het uitgaansgebied in het weekend

 • -

  dat deze opstootjes vaker op zaterdagavond/nacht plaatsvinden dan op de vrijdagavond/nacht

 • -

  dat in het recente verleden, bij uitgaanspubliek, dat in contact kwam met politie, steekwapens zijn aangetroffen

   

Dat ik daarom heb besloten gebruik te maken van mijn bevoegdheid om een openbare plaats aan te wijzen voor de handhaving van de openbare orde afgebakend tot de volgende locatie en tijdstippen;

 

Gelet op artikel 2:1B Apv

Besluit

 

 • 1.

  Het uitgaansgebied de Kaden aan te wijzen als openbare plaats waar het verboden is messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben.

 • 2.

  Het uitgaansgebied Kaden wordt als volgt afgebakend; openbare weg Noord- en Zuidkade, westelijk vanaf hoek Torenstraat/Drift en oostelijk tot de kruising met de Zuiderdwarsvaart zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje.

 • 3.

  Het verbod geldt van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 voor het volgende tijdstip;zaterdagavond 20.00 uur tot zondagochtend 8.00 uur.

 • 4.

  Het besluit treedt een dag na bekendmaking in werking

 • 5.

  Dit besluit kan worden aangehaald als aanwijzingsbesluit messenverbod.

Aldus vastgesteld op 15 december 2014,

De burgemeester van Smallingerland

Drs. T. van Bekkum