Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzingsbesluit uitrengebieden honden gemeente Smallingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit uitrengebieden honden gemeente Smallingerland
CiteertitelAanwijzingsbesluit uitrengebieden honden gemeente Smallingerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageTekening uitrengebieden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Smallingerland, art. 2:57

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2015Nieuwe regeling

24-03-2015

Gemeenteblad, 16-04-2015, nr. 31490

24-03-2015, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit uitrengebieden honden gemeente Smallingerland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland;

 

Overwegende dat het verboden is om een hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond is aangelijnd;

 

dat het college gebieden kan aanwijzen waar dit verbod niet van toepassing is;

 

dat, gelet op de belangen van hondenbezitters, het wenselijk wordt geacht om plaatsen aan te wijzen waar honden los mogen lopen;

 

dat het college plaatsen kan aanwijzen waar de opruimplicht voor hondenpoep niet geldt;

 

dat een losloopgebied zo omvangrijk kan zijn dat een opruimplicht voor hondenpoep niet redelijk is,

 

dat een deel van een dergelijk omvangrijk gebied in de wijk De Drait/De Trisken echter ook wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden en dat om die reden aan de kant van De Drait de opruimplicht voor hondenpoep dient te blijven gelden,

 

gelet op artikel 2:57, eerste lid onder b en tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2013;

 

gelet op artikel 2:58, eerste lid, tweede lid en vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2013;

 

 

B E S L U I T

 

 • I.

  De onderstaande en op bijvoegde tekeningen nader aangegeven gebieden aan te wijzen als uitrengebieden voor honden waar geen aanlijnplicht geldt:

   

  • 1.

   Vrijburgh, vanaf Blote Voeten Pad langs Wâldwei tot Folgeralaan

  • 2.

   Fennepark, pad langs ijsbaan tot aan zwemplek

  • 3.

   De Wiken, veld achter Siton garage, tussen Knobben, Grootzand en Kleinzand

  • 3a.

   De Wiken, veld Merelhof, Langewyk

  • 3b.

   De Wiken, veld Noorderdwarsvaart tussen Langewyk en Stelpswyk

  • 4.

   Kantorenpark, strook langs A7 vanaf ingang Ureterpvallaat tot fietsbrug

  • 5.

   De Venen, veld rond de vijver aan de Beugel

  • 6.

   Noord Oost, veld Schuttersveld / Tipelkamp

  • 7.

   De Bouwen, westzijde van MLK Boulevard (braakliggend terrein)

  • 8.

   De Singels, wandelpad langs A7 van Sportlaan tot aan Karmelklooster

  • 9.

   De Drait / De Trisken, De Dijk aan beide zijden

  • 9a.

   Morra / Himsterhout, De Dijk aan beide zijden

  • 10.

   De Drait, veld Eems / Fivel / Tjonger

  • 10a.

   De Drait, veld Fluessen / Flevo

  • 11.

   Maartenswouden/Park Suyderwijk, braakliggend terrein parallel

   aan Zuiderhogeweg

  • 12.

   De Swetten, meerdere grasveldjes tegenover flats aan Oud Ambacht

  • 12.

   a De Swetten, veld aan Paradyske en De Tuinen

  • 13.

   De Folgeren, wandelpad en groenstroken rond vijver aan De Rival en De Frisia

  • 14.

   Opeinde, veldje naast dorpshuis aan de Dokter Siebingasingel

  • 15.

   Houtigehage, terrein rond Blauwe Dobbe

    

 • II.

  Het onderstaande en op bijvoegde tekening nader aangegeven uitrengebied aan te wijzen als plaats waar de opruimplicht voor hondenpoep, de plicht tot het bij zich hebben van een hulpmiddel voor het opruimen van hondenpoep en de plicht dit hulpmiddel op eerste vordering te laten zien aan een toezichthouder, niet geldt:

   

  • 9.

   De Drait/De Trisken, aan de kant van De Trisken.

    

 • III.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

 

Tekening uitrengebieden

 

Drachten, 24 maart 2015

Burgemeester en wethouders,

secretaris burgemeester

drs. E. Bos drs. T. van Bekkum