Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende Delegatie bevoegdheid heffen van reinigingsrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende Delegatie bevoegdheid heffen van reinigingsrechten
CiteertitelDelegatie bevoegdheid heffen van reinigingsrechten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201701-01-2019nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-225110

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende Delegatie bevoegdheid heffen van reinigingsrechten

De raad van de gemeente Smallingerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2017;

 

gelet op artikel 156, tweede lid onder letter f van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

de bevoegdheid tot het heffen van reinigingsrechten over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van  12 december 2017,

griffier, voorzitter,