Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Kwijtschelding belastingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtschelding belastingen 2011
CiteertitelKwijtschelding belastingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, 255

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Nieuwe regeling

07-12-2010

Breeduit, 09-12-2010

07-12-2010, volgnr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

KWIJTSCHELDING BELASTINGEN

De raad der gemeente Smallingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van oktober 2010;

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

dat met ingang van 1 januari 2011, met uitsluiting van andere gemeentelijke belastingen, kwijtschelding kan worden verleend van:

 • 1.

  de afvalstoffenheffing;

 • 2.

  de hondenbelasting (alleen voor de eerste hond);

 • 3.

  de leges geheven voor de gemeentelijke identiteitskaart;

 • 4.

  de rioolheffing geheven van gebruikers van percelen

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 7 december 2010

griffier, voorzitter,