Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
CiteertitelRegeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:15.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201101-01-2019Nieuwe regeling.

01-02-2011

De Staphorster, 08-02-2011

10-5671

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst besluit:

gelet op het bepaalde in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht dat:

het wenselijk is om de elektronische weg voor burgers open te stellen voor het indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen.

overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht door het betreffende bestuursorgaan nadere eisen gesteld kunnen worden aan het gebruik van deze elektronische weg.

vast te stellen de volgende regeling voor het gebruik van de elektronische weg bij het indienen van bezwaarschriften op het gebied van WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen.

Artikel 1 Openstelling elektronische weg bezwaarschriften

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht, staat de elektronische weg open voor het indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen.

Artikel 2 Gebruik webformulier

 • 1

  Bezwaarschriften kunnen via de elektronische weg worden ingediend via het formulier dat op de website staat.

 • 2

  Het in het eerste lid bedoelde webformulier is toegankelijk via de gemeentelijk website: www.staphorst.nl.

 • 3

  Het is alleen mogelijk om via DigiD bezwaar te maken.

Artikel 3 Wijze verzending aanvullende informatie

Het is mogelijk aanvullende informatie, bijlagen e.d. digitaal toe te voegen aan het bezwaarschrift. Wel kan de belastingplichtige deze gegevens nasturen.

Artikel 4 Weigering elektronische berichten

 • 1

  Digitale bezwaarschriften worden door de gemeentelijke software geweigerd als deze zijn voorzien van een virus.

 • 2

  Digitale bezwaarschriften worden door de heffingsambtenaar geweigerd als deze niet via het daarvoor bestemde webformulier worden ingediend.

Artikel 5 Ondertekening webformulieren

Aan het vereiste van ondertekening is voldaan, als het bezwaarschrift via DigiD is ondertekend.

Artikel 6 Tijdstip ontvangst elektronische berichten; ontvangstbevestigingen

 • 1

  Als tijdstip van ontvangst van een digitaal bezwaarschrift geldt het tijdstip waarop het digitaal bezwaar op de webserver van taxatiebureau TOG Nederland BV (WOZ-bezwaren) of op de webserver van de gemeente Staphorst (belastingbezwaren) binnenkomt.

 • 2

  Direct na binnenkomst van een in het eerste lid bedoeld bezwaarschrift, wordt er een elektronische ontvangstbevestiging naar het opgegeven emailadres van de reclamant gestuurd.

Artikel 7 Procedure behandeling bezwaarschriften

Bezwaren die via de elektronische weg binnenkomen doorlopen dezelfde procedure als schriftelijke bezwaarschriften.

Artikel 8 Bekendmaking beslissing op bezwaarschrift

 • 1

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 • 2

  Dit besluit kan worden aangehaald als 'Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ'.