Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Aanwijzingsbesluit nachtregister 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit nachtregister 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit nachtregister 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageNachtregister per 1 1 2016 15122015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2016, artikel 2:37

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2016Aanwijzingsbesluit

19-01-2016

Gemeenteblad

BM1502411

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit nachtregister 2016

AANWIJZINGSBESLUIT NACHTREGISTER 2016

 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:37

 

De burgemeester van de gemeente Steenbergen heeft;

 

Gelet op artikel 2:37 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

 

Overwegende dat:

 • 1.

  in artikel 2:37 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat de houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon verplicht is een register bij te houden, zoals bedoeld in artikel 438 Wetboek van Strafrecht, volgens een door de burgemeester vastgesteld model;

 • 2.

  met dit aanwijzingsbesluit de burgemeester uitvoering geeft aan deze bevoegdheid een model vast te stellen;

 

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit nachtregister 2016”;

 

Inhoudende:

 

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:37 lid 1 van de APV dient de houder van de inrichting of een voor hem handelend persoon het register zoals bedoeld in artikel 438 Wetboek van Strafrecht bij te houden volgens het model dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit nachtregister 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit nachtregister 2016”.

 

Aldus besloten door de burgemeester van Steenbergen op 19januari 2016

 

De burgemeester,

 

 

R.P. van den Belt, MBA

 

Nachtregister per 1 1 2016 15122015