Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Steenbergen college van Burgemeester en Wethouders 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Steenbergen college van Burgemeester en Wethouders 2016
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek STB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

06-12-2016

Gemeenteblad

BM1603394

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen

Gelet op:

 

 • -

  de regeling van de minister van Onderwijs, cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161, tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet.

 

Besluiten:

 

Artikel 1
 • 1.

  over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek digitale vervanging analoge archiefbescheiden Gemeente Steenbergen. Hoofdstuk 2 Titel hoofdstuk 2

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Steenbergen College van Burgemeester en Wethouders 2016

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA