Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanwijzingsbesluit koopzondagen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit koopzondagen 2015
CiteertitelAanwijzingsbesluit koopzondagen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Winkeltijdenverordening 2002, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2015, nr. 4450

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit koopzondagen 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

overwegende:

dat op grond van de Winkeltijdenwet gemeenten de mogelijkheid wordt geboden maximaal twaalf zon- en feestdagen aan te wijzen als zogenaamde koopzondagen;

 

gelet op artikel 5 van de Winkeltijdenverordening 2002;

b e s l u i t e n :

dat de verboden vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Winkeltijdenwet niet gelden voor de gemeente Steenwijkerland op de volgende zon- en feestdagen in 2015:

 

 • -

  Zondag 25 januari 2015

 • -

  Zondag 22 februari 2015

 • -

  Zondag 29 maart 2015

 • -

  Zondag 26 april 2015

 • -

  Maandag 25 mei 2015 tweede Pinksterdag

 • -

  Zondag 31 mei 2015

 • -

  Zondag 28 juni 2015

 • -

  Zondag 27 september 2015

 • -

  Zondag 25 oktober 2015

 • -

  Zondag 29 november 2015

 • -

  Zondag 20 december 2015

 • -

  Zondag 27 december 2015

   

Steenwijk, 16-12-2014,

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris, drs. S.S. Weistra

de burgemeester, M.A.J. van der Tas

 

 

 

Bezwaarmogelijkheid:

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres vermelden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden dan u tegen dit besluit bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u richten aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden; informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen.