Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Uitvoering en vuistregels ten aanzien van de uitvoering van de wet BIBOB in de gemeente Steenwijkerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoering en vuistregels ten aanzien van de uitvoering van de wet BIBOB in de gemeente Steenwijkerland
CiteertitelUitvoering en vuistregels ten aanzien van de uitvoering van de wet BIBOB in de gemeente Steenwijkerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB), artikel 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201030-05-2012Nieuwe regeling

31-08-2010

Gemeenteblad, 2010, 18

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoering en vuistregels ten aanzien van de uitvoering van de wet BIBOB in de gemeente Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

Overwegende:

Dat op grond van de wet Bevordering Integriteits Beoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om naar aanvragers van vergunningen en/of ontheffingen onderzoek te laten doen met als doel om de integriteit van de aanvragen en zijn bedrijfsvoering te beoordelen;

 

Gelet op artikel artikel 3 van de wet BIBOB;

 

Besluiten:

De hieronder genoemde regels te hanteren wanneer in een toets door het landelijk bureau BIBOB plaats zal vinden:

 

 • 1.

  elke aanvraag waarover wij informatie over ontvangen of hebben ontvangen van Justitie;

   

 • 2.

  elke aanvraag waarover wij een tip van andere overheden of bestuursorganen hebben ontvangen;

   

 • 3.

  alle andere aanvragen waarin handhavinggegevens, of indicaties die de vergunningverlener krijgt bij een aanvraag om een vergunning en/of ontheffing, aanleiding kunnen geven tot het instellen van een nader onderzoek.

   

De Wet BIBOB zal niet toegepast worden in de volgende situatie:

 

Op aanvragen die direct, dus zonder tussenkomst van derden, afkomstig zijn van een instantie waarover een overheidsdienst het bevoegde gezag is.

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

 

de secretaris, A.J. Peterson

 

de burgemeester, L.V. Elfers