Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Besluit beperkingen openbaarheid bouwvergunningarchieven 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit beperkingen openbaarheid bouwvergunningarchieven 2019
CiteertitelBesluit beperkingen openbaarheid bouwvergunningarchieven 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995
 2. artikel 10 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2019Nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-135072

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit beperkingen openbaarheid bouwvergunningarchieven 2019

Burgemeester en wethouders;

 

gelezen het advies van de gemeentearchivaris van 23 april 2019;

 

gelet op artikel 15, eerste lid, onder c van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995

BESLUITEN:

Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van:

 • -

  het bouwvergunningenarchief van de voormalige gemeente Steenwijk over de periode 1973-1991 (archiefblok 83)

 • -

  het bouwvergunningenarchief van de voormalige gemeente Steenwijk over de periode 1992-2000 (archiefblok 84)

 • -

  het bouwvergunningenarchief van de voormalige gemeente Steenwijkerwold over de periode 1992-2000 (archiefblok 85)

 • -

  het bouwvergunningenarchief van de voormalige gemeente Brederwiede over de periode 1973-2000 (archiefblok 86)

 • -

  het bouwvergunningenarchief van de voormalige gemeente Giethoorn over de periode 1942-1972 (archiefblok 88)

 • -

  het bouwvergunningenarchief van de voormalige gemeente Vollenhove over de periode 1942-1972 (archiefblok 89)

 • -

  het bouwvergunningenarchief van de voormalige gemeente IJsselham over de periode 1973-2000 (archiefblok 91)

 • -

  het bouwvergunningenarchief van de voormalige gemeente Steenwijk over de periode 1955-1972 (archiefblok 98)

 • -

  het bouwvergunningenarchief van de voormalige gemeente Oldemarkt over de periode 1915-1972 (archiefblok 129)

volgens de in de bijlage bij dit besluit gegeven specificaties. Daarbij zijn de betrokken inventarisnummers en het daaraan verbonden tijdstip van openbaarmaking vermeld.

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de onder bovengenoemde inventarisnummers bewaarde archiefbescheiden is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders of de gemeentearchivaris. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het gemeenteblad.

 

Steenwijk,23 april 2019

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith deGroot

de burgemeester,

RobBats

Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden bij burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken, te beginnen met de dag van officiële publicatie van het besluit.

Bijlage bij 'Besluit beperkingen openbaarheid bouwvergunningarchieven 2019'

 

Met het oog op de Archiefwet 1995, artikel 15, eerste lid, onder c (het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van derden) zijn de navolgende inventarisnummers beperkt openbaar:

 

Archiefblok

Inventarisnummer

Niet eerder openbaar dan

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1973-107

01-01-2049

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1980-82

01-01-2056

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1981-1

01-01-2057

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1988-17

01-01-2064

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1996-117

01-01-2072

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1997-50

01-01-2073

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1962-67

01-01-2038

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1974-195

01-01-2050

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1974-203

01-01-2050

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1982-115

01-01-2058

Archiefblok 86 - Bouwvergunningen Brederwiede 1973-2000

1977-14

01-01-2053

Archiefblok 86 - Bouwvergunningen Brederwiede 1973-2000

1980-176

01-01-2056

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1979-132

01-01-2055

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1987-6

01-01-2063

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-284

01-01-2076

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1969-98

01-01-2045

Archiefblok 82 - Bouwvergunningen Steenwijk 1910-1954

1951-31

01-01-2027

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1962-94

01-01-2038

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1980-42

01-01-2056

Archiefblok 89 - Bouwvergunningen Vollenhove 1942-1972

1964-91

01-01-2040

Archiefblok 86 - Bouwvergunningen Brederwiede 1973-2000

1980-201

01-01-2056

Archiefblok 91 - Bouwvergunningen IJsselham 1973-1991

1999-21

01-01-2075

Archiefblok 91 - Bouwvergunningen IJsselham 1973-1991

1989-94

01-01-2065

Archiefblok 91 - Bouwvergunningen IJsselham 1973-1991

1981-43

01-01-2057

Archiefblok 129 - Bouwvergunningen Oldemarkt 1915-129

1959-10

01-01-2035

Blok 86 - Bouwvergunningen Brederwiede 1973-2000

1980-17

01-01-2056

Blok 88 - Bouwvergunningen Giethoorn 1942-1972

1950-27

01-01-2026

Blok 86 - Bouwvergunningen Brederwiede 1973-2000

1991-237

01-01-2067

Blok 86 - Bouwvergunningen Brederwiede 1973-2000

1988-265

01-01-2064

Blok 88 - Bouwvergunningen Giethoorn 1942-1972

1969-17

01-01-2045

Blok 88 - Bouwvergunningen Giethoorn 1942-1972

1961-4

01-01-2037

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1964-82

01-01-2040

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1965-108

01-01-2041

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1965-129

01-01-2041

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1966-95

01-01-2042

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1968-22

01-01-2044

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1969-1

01-01-2045

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1969-27

01-01-2045

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1970-35

01-01-2046

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1971-77

01-01-2047

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1971-78

01-01-2047

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1973-13

01-01-2049

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1973-37

01-01-2049

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1973-89

01-01-2049

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1974-155

01-01-2050

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1974-165

01-01-2050

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1977-152

01-01-2053

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1977-262

01-01-2053

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1978-92

01-01-2054

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1979-161

01-01-2055

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1979-202

01-01-2055

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1980-97

01-01-2056

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1981-67

01-01-2057

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1982-46

01-01-2058

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1982-161

01-01-2058

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1982-196

01-01-2058

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1983-162

01-01-2059

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1984-88

01-01-2060

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1985-61

01-01-2061

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1986-106

01-01-2062

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1987-10

01-01-2063

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1987-26

01-01-2063

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1987-134

01-01-2063

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1988-4

01-01-2064

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1988-156

01-01-2064

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1989-116

01-01-2065

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1989-175

01-01-2065

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1991-128

01-01-2067

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1991-209

01-01-2067

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1993-47

01-01-2069

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1994-100

01-01-2070

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1994-102

01-01-2070

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1996-64

01-01-2072

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1997-15

01-01-2073

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1997-461

01-01-2073

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1999-387

01-01-2075

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-310

01-01-2076

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-375

01-01-2076

Archiefblok 86 - Bouwvergunningen Brederwiede 1973-2000

2000-29

01-01-2076

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1983-213

01-01-2059

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1987-87

01-01-2063

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1993-103

01-01-2069

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1997-473

01-01-2073

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1951-10

01-01-2027

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1951-11

01-01-2027

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1951-12

01-01-2027

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1952-9

01-01-2028

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1952-28

01-01-2028

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1954-24

01-01-2030

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1954-25

01-01-2030

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1956-7

01-01-2032

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1958-9

01-01-2034

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1958-10

01-01-2034

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1961-11

01-01-2037

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1961-12

01-01-2037

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1962-23

01-01-2038

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1963-16

01-01-2039

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1965-26

01-01-2041

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1965-97

01-01-2041

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1967-32

01-01-2043

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1967-33

01-01-2043

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1969-20

01-01-2045

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1970-80

01-01-2046

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1971-22

01-01-2047

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1972-30

01-01-2048

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1972-31

01-01-2048

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1972-32

01-01-2048

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1972-56

01-01-2048

Archiefblok 85 - Bouwvergunningen Steenwijkerwold 1928-1972

1972-105

01-01-2048

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1973-185

01-01-2049

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1974-57

01-01-2050

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1975-62

01-01-2051

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1976-27

01-01-2052

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1976-106

01-01-2052

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1978-164

01-01-2054

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1979-44

01-01-2055

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1980-191

01-01-2056

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1984-26

01-01-2060

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1984-47

01-01-2060

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1985-24

01-01-2061

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1992

1985-106

01-01-2061

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1986-23

01-01-2062

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1986-64

01-01-2062

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1987-109

01-01-2063

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1987-124

01-01-2063

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1988-107

01-01-2064

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1988-195

01-01-2064

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1988-222

01-01-2064

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1989-154

01-01-2065

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1989-222

01-01-2065

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1991-86

01-01-2067

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1991-118

01-01-2067

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1991-178

01-01-2067

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1992-11

01-01-2068

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1992-141

01-01-2068

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1992-223

01-01-2068

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1992-224

01-01-2068

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1993-85

01-01-2069

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1994-210

01-01-2070

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1994-211

01-01-2070

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1995-416

01-01-2071

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1995-417

01-01-2071

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1995-418

01-01-2071

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1995-419

01-01-2071

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1995-420

01-01-2071

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1995-421

01-01-2071

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1995-431

01-01-2071

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1996-337

01-01-2072

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1996-338

01-01-2072

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1996-339

01-01-2072

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1996-365

01-01-2072

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1997-151

01-01-2073

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1997-380

01-01-2073

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1997-440

01-01-2073

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1998-181

01-01-2074

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1998-326

01-01-2074

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1998-337

01-01-2074

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1998-339

01-01-2074

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1999-87

01-01-2075

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1999-237

01-01-2075

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1999-312

01-01-2075

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1999-347

01-01-2075

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1999-363

01-01-2075

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1999-364

01-01-2075

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1999-365

01-01-2075

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1999-366

01-01-2075

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-134

01-01-2076

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-244

01-01-2076

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-253

01-01-2076

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-267

01-01-2076

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-298

01-01-2076

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-305

01-01-2076

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-341

01-01-2076

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

2000-358

01-01-2076

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1994-8

01-01-2070

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1990-40 (25 delen)

01-01-2066

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1963-41

01-01-2039

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1965-27

01-01-2041

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1966-14

01-01-2042

Archiefblok 98 - Bouwvergunningen Steenwijk 1955-1972

1971-52

01-01-2047

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1973-108

01-01-2049

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1982-40

01-01-2058

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1983-54

01-01-2059

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1987-4

01-01-2063

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1990-29

01-01-2066

Archiefblok 83 - Bouwvergunningen Steenwijk 1973-1991

1990-46

01-01-2066

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1995-369

01-01-2071

Archiefblok 84 - Bouwvergunningen Steenwijk 1992-2000

1995-447

01-01-2071