Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Aanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar vastgesteld d.d. 17 juli 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Steenwijkerland, artikel 2.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201103-04-2013Nieuwe regeling

21-12-2010

Gemeenteblad, 2011, 1

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

besluit:

 

aan te wijzen als:

 • 1.

  de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de

  Gemeentewet (de heffingsambtenaar), de volgende gemeenteambtenaar;

 • 2.

  de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de

  Gemeentewet (de invorderingsambtenaar), de volgende gemeenteambtenaar;

 • 3.

  de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken (de WOZ-ambtenaar), de volgende gemeenteambtenaar:

   

  de teamleider Beheer en Administratie.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

 

de secretaris, A.J. Peterson

 

de burgemeester, L.V. Elfers