Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

bijlage bij Bomenverordening 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbijlage bij Bomenverordening 2010
CiteertitelBomenlijst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpBomenlijst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bomenverordening Terschelling 2010, artikel 2, lid 1, jo. artikel 1 , onder letter o

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-201017-08-201013-03-2018nieuwe regeling

17-08-2010

Onbekend

2010 OA-633

Tekst van de regeling

Intitulé

bijlage bij Bomenverordening 2010

Burgemeester en wethouders hebben ter uitvoering van artikel 2, lid 2 Bomenverordening Terschelling 2010 de lijst van bomen vastgesteld als bedoeld in artikel 1, onder letter o

Artikel 1.  

In onderstaande bijlagen kunnen bomen opgezocht worden waarbij voor het kappen een omgevingsvergunning vereist is.

In de bomenlijst ( bijlage 1) kunnen op adres boomnummers op gezocht worden. deze corresponderen met de nummers in de bijlagen 2,3 en 4

http://terschelling.gemeentedocumenten.nl/bomen/2010