Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijzingsbesluit ex art. 6:2 APV 2016: BOA 1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex art. 6:2 APV 2016: BOA 1
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex art. 6:2 APV 2016: BOA 1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2016Aanpaasing aan gewijzigde APV

22-11-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex art. 6:2 APV 2016: BOA 1

 

 

Aanwijzingsbesluit ex art. 6:2 APV 2016: BOA 1

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

Gelezen het B&W-advies Aanwijzingsbesluiten d.d. 14 november 2016;

Overwegende dat de raad van de gemeente Terschelling op 27 september 2016 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Terschelling 2016 heeft vastgesteld en de Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling 2010 in verband hiermee is ingetrokken;

Dat hierdoor ook het op grond van artikel 6:2 genomen aanwijzingsbesluiten zijn komen te vervallen;

Overwegende dat het nog steeds wenselijk is dat buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer toezicht houden op onderstaande artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening van Terschelling;

Dat daarom een nieuw aanwijzingsbesluit dient te worden genomen;

Gelet op artikel 142 eerste lid onder c van het Wetboek van Strafvordering en op artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Terschelling;

Besluit:

Aan te wijzen voor het houden van toezicht op de artikelen:

2:17, 2:42, 2:43, 2:48, 2:57, 2:58, 4:6, 5:32, 5:33, 5:33b, 5:33c, 5:33d, 5:34.

van de Algemene Plaatselijke Verordening Terschelling 2016;

Aan te wijzen: de heer J. Ellens

geboren op 22 februari 1953 te Groningen

Boa-aktenummer 6012630/0

 

West-Terschelling 22 november 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling

H. de Jong, secretaris/directeur

J.B. Wassink, burgmeester