Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijzingsbesluit ex art. 3:10 APV 2016: sexwinkels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex art. 3:10 APV 2016: sexwinkels
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex art. 3:10 APV 2016: sexwinkels
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2016Aanpassing aan gewijzigde APV

22-11-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex art. 3:10 APV 2016: sexwinkels

 

 

Aanwijzingsbesluit ex art. 3:10 APV 2016: sexwinkels

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

Gelezen het B&W-advies Aanwijzingsbesluiten d.d. 14 november 2016 ;

Overwegende dat de raad van de gemeente Terschelling op 27 september 2016 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Terschelling 2016 heeft vastgesteld en de Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling 2010 in verband hiermee is ingetrokken;

Dat hierdoor ook het op grond van artikel 3:10 genomen aanwijzingsbesluit is komen te vervallen;

Overwegende dat het wenselijk is om ter bescherming van de openbare orde en de aantasting van de woon- en leefomgeving gebieden aan te wijzen waar sekswinkels mogen worden geëxploiteerd en daarbij de overige gebieden uit te sluiten;

Dat daarom een nieuw aanwijzingsbesluit genomen moet worden;

Gelet op het bepaalde in artikel 3:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Terschelling 2016;

Besluit:

Aan te wijzen als gebieden zoals bedoeld in artikel 3:10:

• De Oosterburen te Midsland,

• De Toren- en Boomstraat te West-Terschelling

Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt

 

West-Terschelling, 22 november 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling

 

H. de Jong, secretaris/directeur

J.B. Wassink, burgemeester