Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet
  2. artikel 41, eerste lid, van de Drank- en Horecawet
  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166214.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2019nieuwe regeling

04-04-2017

gmb-2019-25997

2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet

 

De burgemeester van de gemeente Terschelling;

gelet op het bepaalde in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 41 van de Drank- en Horecawet en de ‘Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet’;

 

BESLUIT:

 

1. De heer B. van der Kraats, geboren op 14 september 1998 te Gouda als medewerker van MB-ALL, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet.

2. De aanwijzing van kracht te laten zijn vanaf 4 april 2017.

3. Dit besluit in werking te laten treden voor onbepaalde tijd.

4. Dit besluit bekend te maken op de bij de gemeente gebruikelijke wijze.

Aldus vastgesteld op 4 april 2017.

De burgemeester van de gemeente Terschelling,

J.B. Wassink,

burgemeester.