Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpAanwijsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.61 van de Wet kinderopvang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201929-05-2018Aanwijsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

29-05-2018

gmb-2019-68368

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 1.61, lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 

Overwegende dat het college belast is met het toezicht op de naleving van bovengenoemde wet;

besluiten:

I. De directeur publieke gezondheid van de GGD Fryslân, bedoeld in artikel 14, lid 3 van de Wet publieke gezondheid, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

II. De directeur publieke gezondheid van GGD Fryslân met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 toe te staan één of meerdere medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn in zijn plaats als toezichthouder in het kader van bovengenoemde regelgeving te laten optreden;

III. Het aanwijsbesluit van 24 oktober 2017 in te trekken.

Vastgesteld in vergadering van 29 mei 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, J.B. Wassink,

secretaris/ directeur. burgemeester.