Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Mandaatbesluit wegslepen voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit wegslepen voertuigen
CiteertitelMandaatsbesluit wegsleepregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer
Externe bijlagenBijlage 1 Bijlage 2 Mandatenlijst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201902-02-2017nieuwe regeling

02-02-2017

gmb-2019-68418

2017/mandaatsbesluit wegsleepregeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit wegslepen voertuigen

Burgemeester en wethouders van de gemeenteTerschelling;

overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de organisatie van de gemeente Terschelling wenselijk is een mandaatbesluit wegslepen voertuigen vast te stellen;

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht [Awb];

 

BESLUITEN:

I. om de personen mandaat te verlenen voor de bevoegdheden, vermeld in de mandatenlijst [bijlage 2], behorend bij dit besluit;

II. tot vaststelling van regels, vermeld in [bijlage 1], voor de uitoefening van het mandaat bedoeld in besluitonderdeel I;

III. dat dit besluit (inclusief de bijlagen) kan worden geciteerd als «Mandaatbesluit wegslepen voertuigen»;

IV. tot bekendmaking van het «Mandaatbesluit wegslepen voertuigen» in nieuwsblad «de Terschellinger».

Aldus besloten op 2 februari 2017.

Het college van burgemeester en wethouders,

H.M. de Jong, J.B. Wassink, secretaris/directeur, burgemeester.