Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening Scheepvaartrechten 2011 (Tarieventabel)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Scheepvaartrechten 2011 (Tarieventabel)
CiteertitelVerordening Scheepvaartrechten 2011 (Tarieventabel)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-2012Onbekend

16-12-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Scheepvaartrechten 2011 (Tarieventabel)

 

 

Algemeen

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1 - Maatstaf en tarief havengeld

 

1.1

Het havengeld voor vrachtvaartuigen bedraagt per ton laadvermogen per reis:

 

1.1.1

a.zonder te lossen of te laden per dag, voor de eerste vijf dagen

€ 0,02

 

en voor elke volgende dag

€ 0,01

 

b.met eenmaal lossen en/of laden waarbij

 

 

minder dan de helft van het laadvermogen wordt

 

 

gelost of geladen, per week

€ 0,19

 

c.met eenmaal lossen en/of laden

 

 

van de helft of meer van het laadvermogen

 

 

voor ten hoogste een week

€ 0,32

 

en voor elke volgende aansluitende week

€ 0,19

1.1.2

Bij abonnement per kwartaal met een minimum van € 45,80;

€ 3,10

1.2

Het havengeld voor vaartuigen, niet zijnde vrachtvaartuigen, bedraagt per dag per vierkante meter oppervlakte van het vaartuig

€ 0,43

1.3

Het havengeld bedoeld onder 1.2 bedraagt bij abonnement per kwartaal:

 

1.3.1

Voor bij eb niet droogvallende gedeelten van de haven

€ 3,10

 

met een minimum van € 45,80;

 

1.3.2

Voor bij eb droogvallende gedeelten van de haven

€ 2,35

 

met een minimum van € 34,90;

 

1.3.3

Wanneer een abonnement voor meer dan één haven wordt verlangd, worden de tarieven bedoeld onder 1.3.1 en1.3.2 verhoogd met 25%.

 

 

Hoofdstuk 2 - Maatstaf en tarief kadegeld

 

2.1

Het kadegeld bedraagt per ton gewicht voor:

 

 

a.landbouwproducten

€ 0,38

 

b.kunstmest

€ 0,32

 

c.zand en grind

€ 0,19

 

d.overige goederen

€ 0,25

 

Hoofdstuk 3 - Maatstaf en tarief opslaggeld

 

3.1

Het opslaggeld bedraagt per vierkante meter in gebruik genomen ruimte per:

 

 

a.dag

€ 0,10

 

b.maand

€ 0,43

 

Hoofdstuk 4 - Maatstaf en tarief staangeld

 

4.1

Het staangeld bedraagt per kwartaal voor:

 

 

a.los- en laadbruggen per strekkende meter kademuur

€ 4,35

 

met een minimum van

€ 22,25

 

b.hijskranen met bijbehorende werken

€ 64,15

 

c.elevatoren per strekkende meter

€ 8,65

 

met een minimum van

€ 22,25

 

d.draglines, laadschoppen en andere werken of inrichtingen per vierkante meter

€ 4,25

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2010.

De griffier van Tholen,