Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet Promenade 2012 extra dag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet Promenade 2012 extra dag
Citeertitelkoopzondagen/feestdagen promenade 2012 extra dag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, artikel 2
 2. Verordening winkeltijden Tiel 2009, artikel 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-201201-01-2013Nieuwe regeling

14-02-2012

Zakengids, 17-02-2012

Regelgevingregister 2012 nr. 1.05, B&W 14-02-2012, nr. A3

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet Promenade 2012 extra dag

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

 

overwegende, dat de Verordening winkeltijden Tiel 2009 hun college de mogelijkheid biedt om maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar aan te wijzen waarop de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet niet gelden;

 

dat deze bevoegdheid geldt voor elk van de hierna genoemde delen van de gemeente afzonderlijk:

 • 1.

  bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroyen;

 • 2.

  het promenadegebied;

 • 3.

  winkelcentra Kwelkade, Kwadrant, Westroyen, Rauwenhof en Passewaaij;

 • 4.

  overige gedeelten van de gemeente;

 

dat bij besluit van 20 december 2011 voor het promenadegebied in totaal 11 koopzondagen zijn aangewezen voor het jaar 2012;

 

dat Ondernemersvereniging Hart van Tiel ter gelegenheid van de opening van Blijdesteijn Modehuis de hierna vermelde datum heeft voorgedragen;

 

gelet op de bepalingen van de Winkeltijdenwet en van de Verordening winkeltijden Tiel 2009;

 

besluiten:

 

1.         zondag 19 februari 2012 aan te wijzen als dag waarop vrijstelling wordt verleend van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

           

2.         te bepalen dat deze koopzondag uitsluitend van kracht is voor het promenadegebied.

 

Tiel, 14 februari 2012

burgemeester en wethouders van Tiel,

de loco-secretaris,        de burgemeester,

 

  

T. van Kalkeren           ir. J. Beenakker