Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit tot aanwijzen van gebieden en weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzen van gebieden en weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders
CiteertitelBesluit tot aanwijzen van gebieden en weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In het besluit staat vermeld dat het besluit op 1 juli 2009 in werking treedt. Het besluit is echter bekend gemaakt op 15 juli 2009, zodat het 16 juli 2009 in werking is getreden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 225
 2. Parkeerverordening 2009, afdeling II
 3. Verordening parkeerbelastingen 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-200902-07-2011Nieuwe regeling

23-06-2009

Regelgevingregister 2009, nr. 5.07; Zakengids 15 juli 2009

B&W, 23 juni 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT TOT AANWIJZEN VAN GEBIEDEN EN WEGGEDEELTEN VOOR PARKEREN DOOR VERGUNNINGHOUDERS

Burgemeester en wethouders van Tiel

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Verordening Parkeerbelastingen 2009 en afdeling II van de Parkeerverordening 2009

gelet op het besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren van 4 juni 2009

B E S L U I T E N:

Artikel 1 Aanwijzing weggedeelten bestemd voor het parkeren door vergunninghouders

 • 1.

  Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders om bij een parkeerapparatuurplaats te mogen staan zonder dat voor de duur van het parkeren wordt betaald aan te wijzen de volgende straten:

  Achterweg, Ambtmanstraat, Andreashage, Binnenmolenstraat, 1e Bleekveldstraat, Damstraat, Gasthuisstraat, Hoogeinde, Kalverbos, Kromme Elleboog, Molenstraatje, Oliemolenwal, St. Walburg, St.Walburgbinnensingel, St. Walburgkerkpad, Vleesstraat, Waalstraat, Westluidensestraat, Zoutkeetstraatje.

  en de volgende parkeerterreinen:

  1e Bleekveldstraat, Het Taluud, Koninginnestraat, Veemarkt

 • 2.

  Als plaats die bestemd is voor het parkeren door vergunninghouders als bedoeld in artikel 3 lid 3 onderdeel c. (categorie III) van de Parkeerverordening 2009 aan te wijzen:a.parkeerterrein Konijnenwal gedurende de venstertijden voor betaald parkeren (maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur, donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur en op koopzondag van 12.00 uur tot 17.00 uur).

Artikel 2 Vaststellen tijdstippen waarop parkeren aan vergunninghouders niet is toegestaan

 • 1.

  De tijdstippen waarop parkeren voor een vergunninghouder in de straten Damstraat, Vleesstraat, Gasthuisstraat, Hoogeinde en de Oliemolenwal (kernwinkelgebied) niet is toegestaan, worden vastgesteld op:

  • -

   donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur (koopavond)

  • -

   zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur

 • 2.

  De tijdstippen en de gebieden waarop parkeren in een vergunninghoudergebied is toegestaan, worden op de vergunning (parkeerkaart) vermeld.

Artikel 3 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.

 

 

 

23 juni 2009 Burgemeester en wethouders van Tiel

Burgemeester, secretaris,