Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Aanwijzing wegen voor verbod op kampeermiddelen e.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing wegen voor verbod op kampeermiddelen e.a.
CiteertitelAanwijzing wegen voor verbod op kampeermiddelen e.a.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014, art. 5:6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2014nieuwe regeling

18-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 70720

Regelgevingregister 2014, nr 2.10, collegevergadering 18 november 2014, nr. 3.C.5

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing wegen voor verbod op kampeermiddelen e.a.

Collegebesluit

 

Onderwerp: kampeermiddelen e.a. (5:6 Algemene plaatselijke verordening)

Datum: 18 november 2014

nummer: 3.C.5.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel,

 

Overwegende

 

 • -

  dat artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014 (Apv) het college de mogelijkheid biedt om wegen aan te wijzen waar het verboden is om een voertuig dat bedoeld is voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben;

 • -

  dat de wegen binnen de bebouwde kom van Tiel veelal smal zijn, een hoge parkeerdruk kennen en weinig parkeerplaatsen hebben;

 • -

  dat het parkeren van voertuigen die bedoeld zijn voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruik buitensporig is op deze wegen met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

 • -

  dat op de industrieterreinen Kellen en Latenstein er sprake is van voldoende beschikbare parkeerruimte;

 

Gelet op

 

artikel 5:6 van de Apv

 

Beluiten om:

de wegen binnen de bebouwde kom van de stad Tiel - met uitzondering van de wegen binnen de industrieterreinen Kellen en Latenstein - aan te wijzen als wegen als bedoeld in artikel 5:6, 1e lid, onder a van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014.

 

de secretaris,