Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het Burgemeestersbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord en geadviseerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het Burgemeestersbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord en geadviseerd
CiteertitelBurgemeestersbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord en geadviseerd
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2018nieuwe regeling

17-10-2018

gmb-2018-261756

Regelgevingregister 2018, nr. 1.10/ 17-10-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het Burgemeestersbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord en geadviseerd

 

De burgemeester van de gemeente Tiel,

gelet op artikel 2, derde lid, van de Verordening op de bezwarencommissie 2019,

 

besluit vast te stellen:

 

het burgemeestersbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord en geadviseerd

 

Artikel 1  

De in artikel 2 van dit besluit opgenomen categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën waarbij het horen en advisering ambtelijk kan plaatsvinden.

 

Artikel 2  

De categorieën bedoeld in artikel 1 zijn:

 

 • 1.

  Bezwaarschriften inzake:

 • o

  besluiten op grond van de volgende artikelen vanuit de APV:

  • 2:28 lid 5 – bijzondere passage met verwijzing naar 2:10A

  • 2:30 – afwijken sluitingstijden

  • 2:34d – ontheffing schenken alcoholhoudende drank op privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

  • 2:34e – ontheffing schenktijden

  • 2:34f – intrekking/wijziging ontheffing 2:34d en 2:34e

  • 2:41 – ontheffing betreden gesloten woning of lokaal

  • 2:67 – weigering vrijstelling verplichtingen tot verkoopregister

  • 5:23 – snuffelmarkt

 • o

  de Wet openbaarheid van bestuur;

 • o

  de Wet hergebruik van overheidsinformatie;

 • o

  de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen;

 • o

  besluiten tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag.

 • 2.

  Bezwaarschriften die (kennelijk) niet-ontvankelijk zijn.

   

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 

Vastgesteld door de burgemeester op 17 oktober 2018

de burgemeester

ir. J. Beenakker