Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Register van gemeenschappelijke regelingen Tilburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegister van gemeenschappelijke regelingen Tilburg
CiteertitelRegister van gemeenschappelijke regelingen Tilburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageRegister gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 27

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201319-03-2015Onbekend

22-08-2013

Onbekend

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Register van gemeenschappelijke regelingen Tilburg

 

 

In dit register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Tilburg deelneemt. Volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bevat een register het volgende:

 • 1.

  de deelnemers;

 • 2.

  de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;

 • 3.

  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin van de Wet gemeenschappelijke regelingen, krachtens de regeling zijn overgedragen;

 • 4.

  het adres en de plaats van de vestiging;

 • 5.

  of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

 

Aan een ieder wordt op diens verzoek een afschrift van of uittreksel uit hetgeen in het register is ingeschreven ter beschikking gesteld.

 

Mocht u vragen hebben over dit register, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken: telefoonnummer 013 542 89 72 of stuur een e-mail naar juridische.zaken@tilburg.nl.

 

Overzicht gemeenschappelijke regelingen

 

Categorie 1: Algemeen bestuur

1. Gemeenschappelijke regeling Distributiekring nr. 57

2. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Overleg Midden-Brabant (Ingetrokken)

3. Gemeenschappelijke regeling Benego

4. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Tilburg-Dongen

5. Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant

6. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Categorie 2: P en O

7. Gemeenschappelijke regeling instituut Zorgverzekering ambtenaren Nederland (IZA) (Ingetrokken)

Categorie 3: Sociale werkvoorziening

8. Gemeenschappelijke regeling Diamantgroep

Categorie 4: Volksgezondheid

9. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

10. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 

Categorie 5: Veiligheid

11. GR Veiligheidsregio MWB

Categorie 6: Leerplicht

12. Gemeenschappelijke regeling aangaande dienstverlening leerplicht (Gilze en Rijen)

13. Gemeenschappelijke regeling aangaande dienstverlening leerplicht (Loon op Zand)

14. Gemeenschappelijke regeling aangaande dienstverlening leerplicht (Oisterwijk)

15. Gemeenschappelijke regeling aangaande dienstverlening leerplicht (Goirle)

16. Gemeenschappelijke regeling aangaande dienstverlening leerplicht (Hilvarenbeek)

Categorie 7: ICT

17. Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking ICT