Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Burgemeestersbesluit Beleidsregels 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBurgemeestersbesluit Beleidsregels 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)
CiteertitelDamoclesbeleid
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels Artikel 13b Opiumwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13b van de Opiumwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201822-05-2019Uitwerkingtreding

26-04-2018

gmb-2018-97215

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeestersbesluit Beleidsregels 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Besluit  

 

Het Damoclesbeleid, zoals vastgesteld op 27 mei 2014, als volgt aan te passen:

 

  • 1.

    Hetgeen onder "3 Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet, Ad II Woningen en daarbij behorende erven: drugshandel en hennepteelt, softdrugs in woningen" is bepaald ten aanzien van grootschalige drugshandel vervangen door.

  • 2.

    Indien in woningen of bij woningen bijbehorende erven grootschalige drugshandel plaatsvindt ten aanzien van een middel als bedoeld in lijst II (softdrugs) met een hoeveelheid van > 200 planten en/of > 500 gram is er sprake van een ernstig geval waarbij de bestuurlijke waarschuwing wordt overgeslagen. De recidivetermijn bij aantreffen handelshoeveelheid soft- en harddrugs in woningen en lokalen verhogen van (huidig) 2 naar 5 jaar.

  • 3.

    Het geactualiseerde en op basis van voorgaande beslispunten inhoudelijk aangepaste integrale beleidsdocument: "Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet" vaststellen. Dit document is als bijlage bij deze nota gevoegd.

 

De burgemeester besluit

 

De als bijlage toegevoegde "Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet", vast te stellen.

 

 

 

Datum: 26 april 2018

 

Drs. Th.L.N. Weterings

Burgemeester van Tilburg

 

Bijlagen

 

"Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet"

Schematisch overzicht te verwachten extra sluitingen op basis van hennepcijfers 2012-2017