Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Besluit tot aanwijzing van zon- en feestdagen in het kalenderjaar 2012 waarop verboden op grond van artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet gelden (Besluit aanwijzing koopzondagen 2012)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van zon- en feestdagen in het kalenderjaar 2012 waarop verboden op grond van artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet gelden (Besluit aanwijzing koopzondagen 2012)
CiteertitelBesluit aanwijzing koopzondagen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, artt. 2 en 3
 2. Verordening inzake de winkeltijden, artt. 2 en 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201220-04-2013Tubbergen en Albergen/Fleringen

30-10-2012

Gemeenteblad 2012, 53

I12.019115
01-01-201231-10-2012Tekstplaatsing in het gemeenteblad

01-12-2011

Gemeenteblad 2011, 29

11.4510
01-01-201231-10-2012Nieuwe regeling

01-12-2011

Op en Rond de Essen d.d. 6-12-2011

11.4510

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van zon- en feestdagen in het kalenderjaar 2012 waarop verboden op grond van artikel 2 van de Winkeltijden wet niet gelden (Besluit koopzondagen 2012)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen;

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Winkeltijdenwet en op de artikelen 2 en 4 van de "Verordening inzake de winkeltijden 1996";

OVERWEGENDE DAT

de procedure met betrekking tot dit besluit – op grond van artikel 2, derde lid van de Verordening inzake de winkeltijden – conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft plaatsgevonden;

van de gelegenheid tot het kenbaar maken van zon- en/of feestdagen als koopzondag gebruik is gemaakt door enkele ondernemersverenigingen en enkele individuele ondernemers;

alle kenbaar gemaakte koopzondagen in het ontwerp-Besluit aanwijzing koopzondagen 2012 zijn opgenomen;

het ontwerp-besluit van 19 oktober 2011 tot en met 30 november 2011 ter inzage heeft gelegen;

van de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen over het ontwerp-Besluit aanwijzing koopzondagen 2012 is gebruik gemaakt;

b e s l u i t e n

de volgende zon- en/of feestdagen, tot een maximum van twaalf dagen, aan te wijzen als een dag waarop in EEN DEEL VAN DE GEMEENTEde verboden vervat in artikel 2, eerste en tweede lid van de Winkeltijdenwet niet gelden (“koopzondagen uitsluitend geldend per genoemde dorpskern c.q. per genoemd buurtschap”):

Albergen en Fleringen:

 • 1.

  zondag 25 maart 2012

 • 2.

  maandag 9 april 2012 (Tweede Paasdag)

 • 3.

  zondag 22 april 2012

 • 4.

  zondag 29 april 2012

 • 5.

  zondag 6 mei 2012

 • 6.

  zondag 20 mei 2012

 • 7.

  zondag 24 juni 2012

 • 8.

  zondag 23 september 2012

 • 9.

  zondag 21 oktober 2012

 • 10.

  zondag 9 december 2012

 • 11.

  zondag 16 december 2012

 • 12.

  zondag 23 december 2012

Geesteren:

 • 1.

  zondag 18 maart 2012;

 • 2.

  zondag 29 april 2012;

 • 3.

  zondag 30 september 2012;

 • 4.

  zondag 11 november 2012;

 • 5.

  zondag 25 november 2012;

 • 6.

  zondag 9 december 2012;

 • 7.

  zondag 16 december 2012;

 • 8.

  zondag 23 december 2012;

 • 9.

  woensdag 26 december 2012 (tweede kerstdag)

 • 10.

  zondag 30 december 2012.

Vasse

 • 1.

  zondag 23 december 2012;

 • 2.

  zondag 30 december 2012.

Mander:

 • 1.

  zondag 16 december 2012;

 • 2.

  zondag 23 december 2012;

 • 3.

  woensdag 26 december 2012 (tweede kerstdag);

 • 4.

  zondag 30 december 2012.

Reutum:

 • 1.

  zondag 22 januari 2012

 • 2.

  maandag 9 april 2012 (Tweede Paasdag)

 • 3.

  maandag 28 mei 2012 (Tweede Pinksterdag)

 • 4.

  zondag 14 oktober 2012

 • 5.

  zondag 21 oktober 2012

 • 6.

  zondag 28 oktober 2012

 • 7.

  zondag 4 november 2012

 • 8.

  zondag 11 november 2012

 • 9.

  zondag 18 november 2012

 • 10.

  zondag 25 november 2012

 • 11.

  zondag 9 december 2012

 • 12.

  woensdag 26 december 2012 (Tweede Kerstdag)

Tubbergen:

 • 1.

  zondag 29 januari 2012 (niet-collectief);

 • 2.

  zondag 25 maart 2012 (poppenspeltheater)

 • 3.

  maandag 9 april 2012 (tweede paasdag, niet-collectief);

 • 4.

  zondag 6 mei 2012 (niet-collectief);

 • 5.

  donderdag 17 mei 2012 (hemelvaartsdag, niet-collectief);

 • 6.

  maandag 28 mei 2012 (tweede pinksterdag, niet-collectief);

 • 7.

  zondag 12 augustus 2012 (Paardendagen)

 • 8.

  zondag 7 oktober 2012 (Glasrijk);

 • 9.

  zondag 28 oktober 2012 (najaarskermis);

 • 10.

  zondag 25 november 2012 (niet-collectief)

 • 11.

  zondag 16 december 2012 (Kerstmarkt);

 • 12.

  woensdag 26 december 2012 (tweede kerstdag, niet-collectief).

Tubbergen, 1 december 2011

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers