Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Uitbreiding van de werking van de Beleidsnota “Casco-benadering in Noordoost-Twente” en tot wijziging van de Nota Kapbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitbreiding van de werking van de Beleidsnota “Casco-benadering in Noordoost-Twente” en tot wijziging van de Nota Kapbeleid
CiteertitelUitbreiding van de werking van de Beleidsnota “Casco-benadering in Noordoost-Twente” en tot wijziging van de Nota Kapbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Kapverordening
 2. Algemene wet bestuursrecht, artt. 4:81 e.v.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2012Nieuwe regeling

04-06-2012

Gemeenteblad 2012, 51

I12.010591

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitbreiding van de werking van de Beleidsnota “Casco-benadering in Noordoost-Twente” en tot wijziging van de Nota Kapbeleid

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

Gelet op de Kapverordening en artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • I.

  (.....)

 • II.

  De Nota “Cascobenadering in Noordoost-Twente” wordt in voorkomende gevallen ook gehanteerd bij beslissingen met betrekking tot andere ingrepen in het landschap, zoals kavelruilen.

 • III.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking, doch niet eerder dan nadat de raad heeft ingestemd met genoemde beleidsnota1).

Tubbergen, 4 juni 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs.ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

1) Raadsbesluit van 2 juli 2012, nr. 15B