Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto's

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto's
CiteertitelBeleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto's
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2016Nieuwe regeling

23-02-2016

Gemeenteblad 2016, 40-I

4

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto's

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen,

gelet op artikel 2 van de Verordening op het Gemeenteblad;

besluit:

 

zijn Beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto's, vastgesteld bij besluit van 23 februari 2016 nr. 4, bekend te maken door deze integraal op te nemen in Gemeenteblad 40-II.

Tubbergen, 24 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers