Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014
CiteertitelWijzigingsverordening toeristenbelasting 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp1e Wijzigingsverordening toeristenbelasting 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 224 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201401-01-201401-01-2015Wijziging

04-02-2014

Elektronisch gemeenteblad gemeente Tynaarlo, nummer 7185

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 224 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de eerste wijziging van de:

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014

Artikel 1

Artikel 6, lid 1 van de Verordening toeristenbelasting 2014 wordt als volgt gewijzigd:

Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:

 • a.

  mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen en vaste seizoenplaatsen bepaald op 2,5;

 • b.

  mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op seizoenplaatsen, bepaald op 2,1.

Artikel 2
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking op

  de wijze als bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Wijzigingsverordening toeristenbelasting 2014’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo op 4 februari 2014

 • P.

  Adema voorzitter

 • B.

  Slofstra, plv. griffier